News: #HC Telekom Veszprem

Tradition is on Telekom Veszprem’s side: Hungarian champions win SEHA derby against Meshkov Brest
SEHA Derby: Meshkov Brest to meet the returnees Telekom Veszprem